USA Savitskiy

Midfielder (FC Neman Grodno)
Foot: right
Age: 29 (1994-07-12)
Market Value:

Savitskiy, Pavel

Savitskiy, Pavel

'