USA Skavysh

Forward (Torpedo Belaz Zhodino)
Foot: right
Age: 34 (1989-11-13)
Market Value: $660000

Skavysh, Maksim

Skavysh, Maksim

'